Vi är en ideell organisation med bas i Lund som verkar för att stärka skyddsfaktorer kring barn, ungdomar och unga vuxna. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.

Ledarskaputbildningen - Gå Före!

Förebilds ledarskapsutbildning vänder sig till ledare i åldern 18-30 år som leder barn/unga i en förening med bas i Skåne. Nytt från 2018 är att det finns ett antal platser för icke föreningsaktiva personer också. Syftet är att stärka det personliga ledarskapet för såväl livet som för yrkeslivet.

Nästa Gå före! startar 2 februari 2019 och du är varmt välkommen med din anmälan!

Göteborg

Mer info om Förebilds etablering i Göteborg kommer inom kort! Vår kontaktperson på plats är Peter Antonsson

Föreläsningar och Informationssatsningar

Förebild arrangerar föreläsningar och olika informationssatsningar - allt i syfte att stärka skyddsfaktorer kring barn och unga i samhället.

Linus Thörnblad

Vår ambassadör - Linus Thörnblad

Höjdhoppare i världseliten, 25 år, utmattningsdepression. Linus är Förebilds ambassadör eftersom han har hjärtat på rätta stället och så ärligt och öppet delar med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Han är en självklar del i vår ledarskapssatsning för unga ledare och en av Förebilds främsta föreläsare.

KÄNNER DU EN FÖREBILD?

GILLA OSS PÅ FACEBOOK!

Ett stort tack till våra sponsorer